Aktualności

Oferta pracy

04-11-2019

Stanowisko:

Pracownik inżynieryjno -  techniczny w Laboratorium Badawczym Ochrony Środowiska

                Pobierz Ofertę pracy w pliku PDF

Dnia 6 czerwca 2019 miała miejsce uroczystość 65-lecia Instytutu Energetyki. W uroczystości, która odbyła się w Hali Najwyższych Napięć Instytutu w Warszawie, wzięło udział ponad 250 osób w tym przedstawiciele naszego oddziału. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Adel El Gammal, Sekretarz Generalny European Energy Research Alliance EERA z Brukseli.

W trakcie uroczystości zasłużonym pracownikom Instytutu zostały wręczone złote i srebrne odznaki Instytutu Energetyki. Wśród nich byli pracownicy Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Pan Marek Maleta i Pan Włodzimierz Domański zostali odznaczeni srebrnymi odznakami Instytutu Energetyki.


Oferta sprzedaży komory klimatycznej firmy Vötsch, model VCL 0010. Komora nigdy nie była używana.

Dane techniczne:
 • Objętość komory probierczej ok. 100 l
 • Ciężar: 170 kg
 • Moc znamionowa: 2,7 kW
 • Prąd znamionowy: 11,7 A
 • Maksymalna ilość ciepła oddawanego do otoczenia: 1700 W
 • Poziom hałasu: ok. 56 dB(A)
 • Pojemność zbiornika na wodę: 13 l
 • Zakres temperatury: +10 do 180 oC

Cena: 15 000 zł Netto.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: itgs@itgs.radom.pl lub telefoniczny: 691 375 050

Oferta pracy

31-10-2018

Stanowisko:

Pracownik inżynieryjno -  techniczny w Laboratorium Badawczym Grzejników i Armatury

Laboratorium akredytowane PCA AB 143

(jednostka notyfikowana nr 1452 w Komisji Europejskiej)


                Pobierz Ofertę pracy w pliku PDF

Na tegorocznych targach VITREL w Zakopanem POLSKI KLASTER AGD był Wystawcą oferującym Państwu zestawy komputerowe i multimedialne do działalności handlowej. Zapraszamy do naszej relacji fotograficznej z targów.LABORATORIUM BADAWCZE BIOLOGICZNO-CHEMICZNE

tel. 691-064-004;  48/362-44-01 wew. 41;  e-mail: m.sadowska@itgs.radom.plOferta badań - ceny promocyjne 1. Oznaczenia migracji globalnej z wyrobów i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
 2. Badania migracji specyficznej z wyrobów i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych:

  • glikolu monoetylenowego;  glikolu dietylenowego;  kaprolaktamu;
  • kwasu izoftalowego; kwasu tereftalowego;
  • bisfenolu A;
  • etylenodiaminy; heksametylenodiaminy;
  • pierwszorzędowych amin aromatycznych;
  • ftalanów
  • chlorku winylu;  1,3-butadienu;  tlenku etylenu;  tlenku propylenu;  akrylonitrylu;  chlorku winylidenu;  octanu winylu;  1-heksenu;  epichlorohydryny;  metakrylanu metylu;  1-oktenu;  styrenu

 3. Oznaczenia stężenia w tworzywach: chlorku winylu;  1,3-butadienu;  tlenku etylenu;  metakrylanu metylu;  styrenu;  akrylonitrylu;  chlorku winylidenu
 4. Oznaczenia stężenia w zabawkach: toluenu;  etylobenzenu;  m,p,o-ksylenu;  styrenu
 5. Oznaczania indeksu oleju mineralnego w wodzie i ściekach
 6. Oznaczenia stężenia w próbkach wody: chlorku winylu;  1,3-butadienu;  tlenku propylenu;  akrylonitrylu;  chlorku winylidenu; 1-chloropropanu;  propionitrylu;  1-heksenu;  benzenu;  metakrylanu metylu;  toluenu;  1-oktenu;  etylobenzenu;  m,p,o-ksylenu;  styrenu
 7. Oznaczenia stężenia w próbkach ścieków: benzenu;  toluenu;  etylobenzenu;  m,p,o-ksylenu;  styrenu
Zapraszamy do współpracy
mgr inż. Maria Sadowska
Kierownik Laboratorium
Tel. 691-064-004


W ramach projektu ,,Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD’’ współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 5.1., Instytut Energetyki OTGS w Radomiu – Lider Powiązania otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 20 000 000,00 PLN.  W uproszeniu pieniądze zostały przeznaczane na integracje sektora AGD oraz wprowadzanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych w podmiotach należących do Klastra.
                                                 
Góra