Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

                                       Zakres akredytowanych badań.

W skład Laboratorium wchodzą:
 • Stacja Badań Grzejników zgodna z PN-EN 442-2:2015-02,
 • Stacja Badań Armatury Instalacji C. O. i Wodociągowej zgodna z PN-EN 215:2005/A1:2006 oraz PN-M-75002:2016-10.
 • Laboratorium wykonuje badania:
 • grzejników centralnego ogrzewania, 
 • termostatycznych zaworów grzejnikowych,
 • armatury instalacji c. o. i wodociągowej,
 • kurków kulowych.

 • Wyniki badań służyć mogą znakowaniu CE  grzejników oraz ocenie zgodności z normami armatury wodociągowej i centralnego ogrzewania.

  Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury posiada certyfikat akredytacji Nr AB 143 Polskiego Centrum Akredytacji oraz w ramach posiadanej notyfikacji nr 1452 prowadzi ocenę właściwości użytkowych (AVCP) grzejników c. o. w Systemie 3, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji Europejskiej (UE) Nr 568/2014 z dn. 18.02.2014 r. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.


  KONTAKT
  Kierownik Marek Maleta
  e-mail:
  m.maleta@itgs.radom.pl
  tel.kom.: 601-511-720
  tel.: (48) 363-47-68 wew.25
  e-mail : 
  k.kaluga@itgs.radom.pl

  Góra