O Klastrze


Polski Klaster AGD - Powiązanie Kooperacyjne Branży AGD jest inicjatywą klastrową obejmującą współpracę poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Powiązania tj. grupy niezależnych przedsiębiorstw, instytucji wsparcia biznesu i instytucji naukowych, które mogą ze sobą kooperować, konkurować, a jednocześnie podejmować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze.

 W skład Powiązania Kooperacyjnego Branży AGD wchodzą:

 1. Partnerzy Założyciele Powiązania:

     - Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu - Lider,
     - Altom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gnieźnie,
     - Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług z siedzibą w Warszawie.

2. Członkowie Powiązania

W ramach projektu ,,Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD’’ współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 5.1., Instytut Energetyki OTGS w Radomiu – Lider Powiązania otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 20 000 000,00 PLN. W uproszczeniu pieniądze zostały przeznaczane na integracje sektora AGD oraz wprowadzanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych w podmiotach należących do Klastra.

Góra