Kontakt

                                           
                                            Biuro Polskiego Klastra AGD
                                                     26-610 Radom
                                                       ul. Wilcza 8
                                            tel.  48 - 362-44-01 wew. 26, 21
                                            fax. 48 - 363-45-30                                           
                                            e-mail:
klasteragd@itgs.radom.pl

Góra