De minimis

Przedsiębiorca będący Członkiem Polskiego Klastra AGD może otrzymać produkty projekty POIG 5.1.


W tym celu Przedsiębiorca skład dokumenty (poniżej) do Lider Klastra. Produkty projektu udostępniane są na zasadach pomocy de minimis tj. pomocy o niewielkich rozmiarach nie powodującej naruszenia konkurencji na rynku. Więcej informacji na stronie PARP

Chcesz otrzymać produkty projektu wypełnij wniosek tj list intencyjny wraz z załącznikami

List Intencyjny

Załącznik nr 1 do listu intencyjnego

Załącznik nr 2 do listu intencyjnego


Załącznik nr 3 do listu intencyjnego
Góra